Syra/basbalansen

Sambandet

Upptäckten kring sambandet mellan livsstil och pH-balansen i kroppen är relativt ny och det finns tämligen lite forskning kring ämnet. Enligt en ST-läkare kan kroppen bli försurad men man hävdar att orsaken i sådant fall är en underliggande sjukdom. Många kostrådgivare påstår dock att vi kan påverka denna balans genom hur vi äter. Enligt dessa har olika livsmedel ett säreget pH-värde och detta ska i sin tur påverka kroppen.

Konsekvenser

Enligt teorin kan sjukdomar lättare ta fart i en sur miljö, vilket gör att en försurad kropp lättare hamnar i riskzonen. Det är konstaterat att syrebrist i cellerna är grunden till cancer, vilket ska motverkas om kroppens pH-värde är i balans. Syraöverskott anses också förbränna viktiga aminosyror vilket orsakar muskelnedbrytning. Syra är dessutom orsaken till fria radikaler, som gör att kroppen åldras.

Lösningen

Det viktigaste för att balansera pH-värdet i kroppen är att äta basisk, eller så kallad alkalisk föda. Dessa livsmedel finns övervägande i vegetarisk kost, vilket gör att mat från växtriket är gynnande för att neutralisera pH-balansen. Animalisk föda som kött, mjölk och ägg är mycket surt och bör därför undvikas enligt denna teori. Det finns även basiska tillskott som kan hjälpa till att sänka pH-halten i kroppen. Kalk är en sådan som ofta rekommenderas och intas i form av kosttillskott.