Livsviktiga ämnen

En viktig och central del i många hälsopreparat är vitaminer. Vitaminer krävs för att många kemiska processer i kroppen ska fungera problemfritt. Ämnesomsättningen som omsätter mat till energi är ett exempel på en sådan process som inte kan fungera utan förekomst av vitaminer. De flesta vitaminer kan inte kroppen själv bilda utan dessa behöver tillföras via kosten. Ett undantag är D-vitamin som bildas genom att huden utsätts för solens uv-strålar. Vid en allsidig kost får kroppen oftast i sig tillräckligt av alla livsnödvändiga vitaminer men vid ett underskott kan detta leda till allvarliga bristsjukdomar. Därför kan det i vissa fall vara en fördel att tillföra vissa vitaminer i form av kosttillskott i förebyggande syfte. Till kroppens livsnödvändiga vitaminer hör 13 sådana, som i sin tur delas upp i fett- och vattenlösliga. Vid ett överskottsintag filtreras de vattenlösliga vitaminerna ut via urinen. Om vi däremot tillför kroppen ett överskott av fettlösliga vitaminer så lagras dessa i våra fettceller, vilket kan vara skadligt. Det är därför generellt extra viktigt att vara aktsam vid intag av kosttillskott med fettlösliga vitaminer. Behovet av olika vitaminer beror på en rad faktorer. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter har det specifika vitaminets funktion en stor betydelse, men beror även på individ. Ålder, kön, graviditet och eventuellt sjukdomstillstånd är också viktiga faktorer vid fastställandet av vitaminbehovet.

Liksom vitaminer är mineraler nödvändigt att få i sig via kosten för att kroppen ska fungera normalt. Vissa är viktiga antioxidanter och andra är byggstenar för skelett och tänder. Generellt behöver vi dock en mycket liten mängd mineraler vilket gör att det ibland är lätt att överdosera vid intag av tillskott.

En av kroppens viktiga energikällor är fetter, vilket gör dessa essentiella för normal funktion. Vissa fettsyror är livsnödvändiga och måste tillföras via kosten eftersom kroppen själv inte kan tillverka dem. Dessa behövs även för att tillverka hormoner och bygga, samt reparera celler. Utan fettsyror är det dessutom omöjligt för kroppen att tillgodogöra sig de fettlösliga vitaminerna. Ytterligare en viktig funktion för fettvävnad är att skydda inre organ och verka värmeisolerande.

Energin som behövs för kroppens funktioner utgörs övervägande av kolhydrater. Mycket av kolhydraterna som vi får i oss via kosten bryts ner till glukos vilket sedan används som energi till cellerna. Glukos behövs också för hjärnans funktion vilket gör att ett underskott kan orsaka mentala besvär.

Det talas ofta om antioxidanter vars uppgift är att ta hand om överskottet av fria radikaler som kan ha en skadande inverkan på kroppen. Särskilda vitaminer och mineraler såsom C-vitamin, E-vitamin, zink och koppar är exempel på viktiga antioxidanter.