Detox

I dagens samhälle utsätts våra kroppar för gifter från ett flertal håll. Enligt en artikel har vi hundratals, kanske uppemot tusentals kemikalier i kroppen som kan vara skadliga. Miljögifter i form av höga utsläpp av koldioxid och kemikalier tas upp via inandning. Även produkter som används på kroppen såsom exempelvis deodorant, krämer och tvål innehåller ofta giftiga ämnen som tas upp via huden. Inte minst maten vi äter innehåller i många fall både miljögifter och kemikalier som använts vid framställningsprocessen.

Detox bygger på principen att under en begränsad period inta kost rik på antioxidanter som i sin tur ska hjälpa kroppen att rensa ut dessa gifter. Det råder dock skilda meningar kring huruvida detox verkligen fungerar. Vissa forskare menar att en frisk kropp på naturligt vis klarar att hantera toxiska ämnen. Däremot talas det ofta om att ett högt intag av gifter påverkar kroppen på ett flertal negativa sätt och kan i många fall leda till allvarliga sjukdomar som exempelvis olika cancerformer. Dessutom är det fastställt att ett intag av antioxidanter faktiskt boostar immunförsvaret som i sin tur kan hjälpa kroppen att rensa ut gifter. Ofta förespråkas fasta som fördelaktigt i samband med detox. Detta innebär i praktiken ofta en kost baserad på flytande föda i form av vitaminrika juicer och smoothies.